Faberzaal
AED aanwezig
dorpshuis GRICOLA BAFLO
Bovenzaal Bar boven met toneel
ZALEN
BOEKSPOT BILJARTEN DARTEN BAR Bar Faberzaal LEZEN, MUZIEK of EXPOSITIE
Beneden: Faberzaal (verdeelbaar) met bar
Beneden: Dorpskamer met bar
vaste beamers met wifi
BOVEN: SIJTSMAZAAL met TONEEL en BAR
traplift
ontwerp website
AED aanwezig
lid van G RONINGER D ORPEN
GRICOLA dorpshuis BAFLO
Faberzaal Bar Faberzaal vergaderruimte op toneel bovenzaal met toneel
met toneel
Beneden: Faberzaal (verdeelbaar) met bar
BOVEN: SIJTSMAZAAL met toneel en bar
traplift
FABERZAAL
BAR FABERZAAL
DORPSKAMER
LEZEN / BOEKSPOT
BAR DORPSKAMER
BILJARTEN
DARTEN
vergadermogelijkheid op toneel
BAR FABERZAAL